Autores: Pablo Ormeño, Gastón Márquez, Camilo Guerrero-Nancuante y Carla Taramasco. Abstracto: Epivigila es un sistema integrado […]
Autores: Angela L Riffo-Campos, Javier Perez-Hernandez, Ana Ortega, Olga Martinez-Arroyo, Ana Flores-Chova, Josep Redon, Raquel Cortes. […]
Autores: Angela L Riffo-Campos, Javier Perez-Hernandez, Olga Martinez-Arroyo, Ana Ortega, Ana Flores-Chova, Josep Redon, Raquel Cortes. […]
Autores: Arce Domingo-Relloso, Kiran Makhani, Angela L. Riffo-Campos, Maria Tellez-Plaza, Kathleen Oros Klein, Pooja Subedi, Jinying […]
Autores: Arce Domingo-Relloso, Angela L. Riffo-Campos, Martha Powers, Maria Tellez-Plaza, Karin Haack, Robert H. Brown, Jason G. Umans, M. Daniele Fallin, Shelley A. Cole, Ana […]